2.0  UVI
UV INDEX
     Low UVI
210.53
Solar Radiation W/m2


Promieniowanie słoneczne słabe

Energia ze słońca - uzupełnianie niskie.
Aktualne zalecenia


Nie ma ostrzeżeń

Bezpieczny dla wszystkich typów skóry, gdy słońce zbliża się do niskiego horyzontu, noś okulary przeciwsłoneczne
24899
Lux Brightness
Pomiar światła
Mierzy przybliżoną reakcję ludzkiego oka na światło w różnych warunkach oświetleniowych. Całkowita ilość całego zmierzonego światła jest znana jako "strumień świetlny".


 CSS/SVG/PHP scripts by weather34.com © 2015-2019